O Stowarzyszeniu      
  
 

       W dniu 27 grudnia 2004r Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom    z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę" i wpisał je do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS - 0000224800  

Organy Stowarzyszenia:

Walne Zebranie:
wszyscy członkowie Stowarzyszenia  

Zarząd

  • Przewodniczący - Jolanta Lubkiewicz 
  • Zastępca przewodniczącego - Artur Tomasz Skuratko 
  • Sekretarz - Dorota Marzewska
  • Skarbnik -  Marcelina Kopówka
  • Członek - Marzena Chwilczyńska-Mazgaj

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący - Joanna Zadrożna
  • Zastępca przewodniczącego -  Magdalena Panasik
  • Członek - Katarzyna Olesinkiewicz


 
pom nam pomaga

© Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę" projekt i wykonanie: niecni.info     CMS: nCMS