O Stowarzyszeniu      
  
 

W dniu 27 grudnia 2004r Sąd Rejonowy w Olsztynie zarejestrował Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom    z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę" i wpisał je do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS - 0000224800  

ORGANY STOWARZYSZENIA:

Walne Zebranie:

WSZYSCY CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA  

Zarząd:

PRZEWODNICZĄCY –                  MARCELINA, MIROSŁAWA KOPÓWKA

WICEPRZEWODNICZĄCY –         DOROTA MARZEWSKA

SEKRETARZ –                                 ANNA, ELŻBIETA NOWICKA

SKARBNIK –                                     ANETA, ELŻBIETA GREGOR-STOCKA

CZŁONEK ZARZĄDU –                  MARZENA, ANNA CHWILCZYŃSKA MAZGAJ

Komisja rewizyjna:

PRZEWODNICZĄCY -                    MAŁGORZATA MIRCZYŃSKA

WICEPRZEWODNICZĄCY –         MAGDALENA PANASIK

CZŁONEK -                                        KATARZYNA OLESINKIEWICZ

 

 

 


  
pom nam pomaga

© Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę" projekt i wykonanie: niecni.info     CMS: nCMS